PÓŁKOLONIE Z BONITO POD KASZTANAMI

Zapraszamy do udziału w półkoloniach taneczno-aktorskich
Termin: 14-18 lutego I turnus, 20-24 lutego II turnus
Miejsce: Zajazd pod Kasztanami
ul. Krężnicka 96A, 20-518 Lublin
Szczegółowy opis obiektu znajduje się na stronie:
https://hotelpodkasztanami.pl/
Koszt: 650 zł
Cena obejmuje:
• pobyt w zajeździe w godzinach: 8:00-16:00
• opiekę wychowawcy
• 2 posiłki dziennie: śniadania i dwudaniowe obiady oraz napoje
• zajęcia taneczne z:
    - Joanną Dąbską,
    - Klaudią Kunderą – aktualną Mistrzynią Polski w salsie
• zajęcia z akrobatyki
• zajęcia aktorskie
•wyjazd do parku trampolin „Wysokie Loty”- zajęcia z akrobatyki na szarfach oraz zabawa
na trampolinach
• ognisko, gry i zabawy animacyjne
• ubezpieczenie NW i KL
Warunkiem uczestnictwa w półkoloniach jest :
wpłacenie bezzwrotnego zadatku w wysokości 300 zł gotówką
w Studio Tańca Bonito od poniedziałku do czwartku w godzinach 17:30-20:00,
NAJPÓŹNIEJ DO DNIA: 14 stycznia
oraz wypełnienie Karty kwalifikacyjnej obozu, wniosku-zgłoszenia oraz zapoznanie się z
regulaminem półkolonii.
dopłata końcowa:
350 zł do dnia 1 lutego 2022 r.